โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ครูปฐมวัย

นางสาวนงเยาว์ แสนบิ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูปฐมวัย

นางเรณู รองกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวชัญญานุช สีระสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกมลพร ร้อยแก้ว
ครูอัตราจ้าง