โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7-9 (อ่าน 4) 28 ม.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4-6 (อ่าน 7) 28 ม.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 (อ่าน 6) 17 ม.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 (อ่าน 4) 16 ม.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 (อ่าน 7) 12 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 81) 09 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 117) 09 ก.ย. 62
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 100) 09 ก.ย. 62