โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนในการสอบ PISA เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในเดือนสิงหาคม 2018 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O – NET แนว PISA 

ทั้งนี้ นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง ฯ
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้น
ให้แก่นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในเดือนสิงหาคม 2018
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ณ อาคารมัธยม โรงเรียนบ้านน้าอ่าง ฯ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,10:12   อ่าน 6 ครั้ง