โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.8 KB